Neke novosti u stečajnom pravu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Neke novosti u stečajnom pravu
Stranica:
193.
Autor/i:
Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 129/00., u nastavku: ZID SZ) noveliran je Stečajni zakon (Nar. nov., br. 44/96. i 29/99.). Ova druga novela po sadržaju i opsegu znatno nadmašuje onu iz 1999. godine. Izmijenjen je i dopunjen sustav stečajnih razloga. Određeni zahvati su učinjeni radi ostvarenja veće efikasnosti postupka. Među tijela stečajnog postupka uvrštena je i skupština vjerovnika. Propisana je obveza plaćanja dodatne pristojbe radi formiranja fonda za pokriće troškova stečajnog postupka. Izmijenjen je sustav isplatnih redova i s tim u svezi položaj zaposlenika kao vjerovnika stečajnog dužnika. Posebno je uređen položaj fiducijarnih vjerovnika u stečajnom postupku. Uveden je poseban način preustroja prodajom imovine dužnika kao cjeline. Vremenski je ograničena mogućnost podnošenja prijava tražbina. Propisana je i posebna procedura za likvidaciju insolventnih pravnih osoba s malim osnivačkim kapitalom.

U članku se ukazuje na neke od značajnijih promjena.

Hashtags: