Izvozno-uvozno carinjenje robe bez prelaska carinske crte

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Izvozno-uvozno carinjenje robe bez prelaska carinske crte
Stranica:
187.
Autor/i:
Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Sažetak:
U slučaju kada prodavatelj iz zemlje prodaje neko dobro u inozemstvo, a kupac te robe istodobno prodaje to isto dobro nekom drugom kupcu u zemlji, tada nadležna carinarnica može dopustiti uvozno-izvozno carinjenje.

Dva su uvjeta za takvo dopuštenje, a to je da su s tim suglasni svi sudionici u poslu uvoza i izvoza i da se time smanjuju troškovi prijevoza.

Kako se i u kojim slučajevima obavlja takvo carinjenje pišemo u ovome članku.

Hashtags: