Nadoknada manjka nastalog djelovanjem zaposlenika

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2015
Članak:
Nadoknada manjka nastalog djelovanjem zaposlenika
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Učestalo smo svjedoci situacija u kojima radnik svojim djelovanjem na radu ili u vezi s radom učini manjak, prouzroči određenu štetu poslodavcu ili sl.
U takvim se slučajevima ponajprije postavlja pitanje kako to naplatiti od radnika.
U nastavku ovog članka prikazujemo načine na koje bi poslodavac, uz zakonom ispunjene pretpostavke, mogao od svog radnika naplatiti tražbine s naslova manjkova.
1. Uvod
2. Naplata prijebojem od plaće radnika
3. Naplata tražbina  poslodavca sudskim putem

Hashtags:
#Plaće, #Računovodstvo, #TroškoviOsoblja