Izvještavanje o nefinancijskim informacijama prema novom Zakonu o računovodstvu i Direktivi 2014/95/EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Izvještavanje o nefinancijskim informacijama prema novom Zakonu o računovodstvu i Direktivi 2014/95/EU
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nikolina VUKIĆ , dipl.oec.
Sažetak:

Novim se Zakonom o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15.) želi povećati transparentnost velikih te konkurentnost malih i srednjih poduzetnika. Zbog toga određeni veliki poduzetnici uz financijske izvještaje trebaju objavljivati i ostale izvještaje koji sadržavaju nefinancijske informacije, a od 1. siječnja 2017. ili tijekom kalendarske 2017. godine izvještavanje nefinancijskih informacija postaje mnogo detaljnije, o čemu posebno govori Direktiva 2014/95/EU. Europska unija pod objavljivanjem nefinancijskih informacija podrazumijeva informacije o utjecaju poduzeća na okoliš i društvo, što predstavlja sadržaj izvještaja o društvenoj odgovornosti ili održivosti poduzeća. U ovom će se članku objasniti obveza izvještavanja nefinancijskih informacija određenih velikih poduzetnika i grupa od javnog interesa, odnosno pojmovne razlike i sadržaj pojedinih izvještaja koji sadržavaju te nefinancijske informacije.

1. Ostali financijski izvještaji prema Direktivi 2014/95/EU
2. Izvještaj poslovodstva (izvještaj uprave)
3. Obveznici nefinancijskog izvještavanja
4. Priznati okviri izvještavanja nefinancijskih informacija
5. Revizija nefinancijskih izvještaja
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo