Odgoda primjene propisanog računskog (kontnog) plana u 2016. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Odgoda primjene propisanog računskog (kontnog) plana u 2016. godini
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Sažetak:
Hashtags: