Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2015.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2015.
Stranica:
51.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Krajem godine računovodstveni se poslovi sve više gomilaju jer treba sve podatke pripremiti za sastavljanje financijskih i poreznih izvješća za tekuću godinu. Stoga je dobro provjeriti jesu li obavljena sva knjiženja u skladu s propisima odnosno jesu li obavljene sve procjene i priznavanja imovine i obveza u skladu s odgovarajućim računovodstvenim standardima te računovodstvenim i poreznim propisima. U člancima koji slijede sustavno su navedena bitna pravila za evidentiranje i oporezivanje najčešćih poslovnih događaja i transakcija vrijednih pozornosti kao podsjetnik računovođama pri provjeravanju stanja na računima glavne knjige i analitičkih evidencija.

Hashtags:
#Računovodstvo