Vrednovanje imovine i nerecipročni prihodi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Vrednovanje imovine i nerecipročni prihodi
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se neprofitnom praktikumu pojašnjavaju knjiženja naknadnog vrednovanja dugotrajne nefinancijske imovine kojom se osniva trgovačko društvo i priznavanje nerecipročnih prihoda prihodima izvještajnog razdoblja u kojem nisu naplaćeni. Pri naknadnom vrednovanju dugotrajne nefinancijske imovine koja se pretvara u financijsku imovinu osobe koja primjenjuje neprofitno računovodstvo upitno je kojom metodom tu promjenu treba knjižiti u poslovnim knjigama i treba li za promijenjenu (povećanu) vrijednost imovine koja postaje financijskom imovinom ukinuti revalorizacijsku rezervu u korist prihoda. Upitno je mora li se nerecipročne prihode koji su naplaćeni iza izvještajnoga obračunskog razdoblja uključiti u prihode izvještajnoga obračunskog razdoblja.

1. Naknadno vrednovanje dugotrajne nefinancijske imovine
2. Nerecipročni prihodi koji su naplaćeni iza obračunskog razdoblja

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo