Varijabilna plaćanja za imovinu kupljenu i plaćenu koncesionaru po ugovoru o koncesiji usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Varijabilna plaćanja za imovinu kupljenu i plaćenu koncesionaru po ugovoru o koncesiji usluga
Stranica:
201.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

Izvori za raspravu o ovom tumačenje uređuju: MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 38 - Nematerijalna imovina i IFRIC 12 - Ugovori o koncesiji za usluge – Različita plaćanja za kupljenu i plaćenu imovinu koncesora koncesionaru prema ugovoru o koncesiji usluga (Agenda Papers 6-6c).

1. Varijabilna plaćanja imovina ili rashod razdoblja
2. Prethodne rasprave

Hashtags: