Aktualnosti uz statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Aktualnosti uz statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Stranica:
213.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Sažetak:

Devizni rezidenti u određenim okolnostima moraju izvještavati Hrvatsku narodnu banku o kreditnim i depozitnim poslovima. S obzirom na složenost utvrđivanja obveze izvještavanja za svakog od obveznika i za svaku posebnu okolnost kod tog obveznika, u ovom se članku daje odgovor na niz pitanja koja se pojavljuju pri tom izvještavanju, od kojih ističemo: promjene rezidentnosti kreditora, promjene ugovorene valute kredita, kapitalizacije kamata i reprogramiranja kredita.

1. Uvod
2. Odgovori na pitanja

Hashtags: