Pripreme za obavljanje godišnjeg popisa

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2015
Članak:
Pripreme za obavljanje godišnjeg popisa
Stranica:
4.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

I u proračunskom sustavu osnova za usklađenje knjigovodstvenih evidencija sa stvarnim stanjem imovine i obveza je popis (inventura). No, računovodstveni propisi proračunskog sustava postavili su neka pravila popisa i načina iskazivanja popisnih razlika u poslovnim knjigama.
Od 2015. u primjeni su novi računovodstveni proračunski propisi, pri čemu su se zbile neke promjene vezane uz rokove popisa za izrijekom navedene djelatnosti se upozorava čelnike o utemeljenju njihovih odluka u vezi s popisom. No, nema razlika u knjigovodstvenom iskazivanju popisnih razlika, ali se upozorava na poseban pristup popisu potraživanja i obveza.
1.        Uvod
2         Rokovi i predmet popisa
3         Popis imovine i obveza
4         Usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenim popisom
5         Popisne razlike
6         Zaključak

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo