Pripreme za obračun za 2015. u proračunskom računovodstvu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2015
Članak:
Pripreme za obračun za 2015. u proračunskom računovodstvu
Stranica:
15.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

S obzirom na to da se u proračunskom sustavu većina financijskih izvještaja za 2015. predaje do 1. veljače 2016., treba provjeriti podatke na knjigovodstvenim računima.
Provjera podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima jedan je od oblika priprema za utvrđivanje rezultata poslovanja.
Osim podataka na računima treba provjeriti i sustav knjiženja istovrsnih poslovnih promjena.
Od početka 2015. primjenjuje se novi računovodstveni propis koji je donio novine u način bilježenja nekih poslovnih promjena pa time i promjenu početnih stanja na nekim knjigovodstvenim računima.
1         Uvod
2         Provjera pozicija
3         Zaključak

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo