Knjigovodstvene isprave prema novom Zakonu o računovodstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
Knjigovodstvene isprave prema novom Zakonu o računovodstvu
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Kako bi knjigovodstvena isprava bila vjerodostojna, mora nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o poslovnom događaju jer se evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama provodi isključivo na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Novi Zakon o računovodstvu uređuje sadržaj knjigovodstvenih isprava i način njihove likvidacije (provjera valjanosti). Uređuje i obvezu potpisivanja knjigovodstvenih isprava, uz iznimku koja se odnosi na račune.

1. Uvod
2. Knjigovodstvene isprave
3. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo