VII. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
VII. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Stranica:
178.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

Hashtags:
#Računovodstvo