VIII. Izvještaj o promjenama kapitala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
VIII. Izvještaj o promjenama kapitala
Stranica:
182.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Sastavljanje izvještaja za obveznike HSFI-ja
3. Sastavljanje izvještaja za obveznike MSFI-ja

Hashtags:
#Računovodstvo