IX. Izvještaj o novčanom tijeku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
IX. Izvještaj o novčanom tijeku
Stranica:
187.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Obveznici sastavljanja izvještaja o novčanom tijeku
3. Vrste novčanih tijekova
4. Metode sastavljanja izvještaja o novčanom tijeku
5. Objavljivanja uz izvještaj o novčanom tijeku
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo