Prodaja i kupnja dugotrajne nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
Prodaja i kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
Stranica:
204.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom su praktikumu knjižena dva poslovna događaja: 1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine koja se prodaje po vrijednosti koja je niža / viša od knjigovodstvene vrijednosti te imovine i 2. Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine od namještenika. Ako se dugotrajna nefinancijska imovina prodaje po vrijednosti različitoj od njezine knjigovodstvene vrijednosti, bilo bi prikladno prije prodaje provesti vrijednosno usklađenje te imovine. Pri kupnji dugotrajne nefinancijske imovine nije bitno od koga se ona kupuje već je bitna njezina uporaba. Stoga se kao obveze za kupljenu dugotrajnu imovinu od namještenika ne rabe računi na kojima se iskazuje obveza prema zaposleniku (namješteniku).

1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine po vrijednosti različitoj od knjigovodstvene vrijednosti
2. Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine od namještenika

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo