Prestanak postojanja udruga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
Prestanak postojanja udruga
Stranica:
207.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U određenim okolnostima udruge prestaju postojati. Pritom se mogu primijeniti i postupak likvidacije i skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge. Svaki se od tih postupaka obavlja u okviru različitih pretpostavki pa se prema tome i različito računovodstveno iskazuje. Prestanak postojanja udruga se u ovom članku promatra s motrišta propisa koji uređuje njihov prestanak postojanja te s motrišta poreznih i računovodstvenih propisa. Člankom se skreće pozornost na prijeporne situacije u svakom od ovih područja te se daje i praktičan primjer evidencija u postupku likvidacije.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Načini prestanka postojanja udruga
4. Porezno motrište likvidacije udruge
5. Računovodstvo
6. Knjigovodstveni primjer
7. Zaključak

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo