Posebnosti izrade godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Posebnosti izrade godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti
Stranica:
12.
Autor/i:
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Poduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost sastavljaju temeljna financijska izvješća sukladno uputama danim u našem časopisu br. 2/2001. i ovaj članak samo je nadopuna svemu onome prije izloženom. Cilj mu je ukazati na neke specifične poslovne događaje u svezi s obavljanjem trgovačke djelatnosti čiji je utjecaj na godišnji obračun osobito važan, kako bi se prije sastavljanja temeljnih financijskih izvješća ispravile eventualne pogreške i ispravno utvrdio rezultat poslovanja.
Hashtags: