Posebnosti godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika
Stranica:
22.
Autor/i:
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Građevinarstvo kao djelatnost koja uključuje poslove projektiranja, gradnje i rekonstrukcije, posebna je djelatnost kako glede odvijanja poslovnih transakcija tako i glede sudionika ukupnog poslovnog procesa. Odnosi i obveze sudionika u gradnji i obavljanju građevinskih radova uređeni su strukovnim propisima. Sve to treba knjigovodstveno pratiti i sukladno pravilima računovodstvene struke riješiti poslovne situacije u svezi s iskazivanjem prihoda i rashoda, razgraničenjem radova na kraju godine, postupanjem s predujmovima i depozitima, dugoročnim rezerviranjima troškova i dr. Pritom treba razlikovati odnose građevinskog poduzetnika koji obračunava izvedene građevinske radove investitoru koji je naručio izgradnju (rekonstrukciju) od odnosa u kojem se u istoj osobi javlja građevinski poduzetnik i investitor pa gradi građevine za tržište. O svemu više u nastavku članka.
Hashtags: