Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnoj i remontnoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnoj i remontnoj djelatnosti
Stranica:
40.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Sažetak:
Sastavljanje temeljnih financijskih izvješća u društvima uslužne (servisne) i remontne djelatnosti ne razlikuje se od uputa danih u našem časopisu br. 2/2001., pa se u ovom članku iznose neke poslovne i obračunske situacije koje su svojstvene ovim aktivnostima. Tako se npr. u poslovima velikih popravaka mogu pojaviti tzv. uskladištive zalihe nedovršenih usluga, zamjena dobara u jamstvenom roku, pružanje usluga strancima i dr. pa se u članku ukazuje na moguća računovodstvena i porezna rješenja za ove poslovne događaje. Postupci su jednaki i za one obrtnike iz ove djelatnosti koji su obvezni voditi dvostavno knjigovodstvo. Posebni problem u ovoj djelatnosti su i dvoznačnost zaliha koje su jednom trgovačka roba, a drugi put zaliha materijala i dijelova. No, više o tome u nastavku.
Hashtags: