Naknade neimovinske štete u medijskopravnim parnicama

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Naknade neimovinske štete u medijskopravnim parnicama
Stranica:
42.
Autor/i:
Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku na primjerima nekoliko recentnih revizijskih odluka Vrhovnog suda RH iznosi materijalnopravno shvaćanje naknade neimovinske štete u medijskopravnim parnicama.

1. Uvod
2. Normativni odnos Zakona o medijima i Zakona o obveznim odnosima
3. Oblici popravljanja neimovinske štete pričinjene objavom medijskih dezinformacija prema Zakonu o medijima
4. Oblici popravljanja štete prema Zakonu o obveznim odnosima
5. Sličnosti i razlike između oblika popravljanja štete prema Zakonu o medijima i Zakonu o obveznim odnosima
6. Materijalnopravno shvaćanje Vrhovnog suda o nedopuštenosti sanacije neimovinske štete pričinjene publikacijom medijskih (dez)informacija publikacijom pravomoćne presude o trošku odgovorne osobe na temelju odredbe čl. 1099. ZOO-a
7. Zaključak

Hashtags: