Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
73.
Autor/i:
Sažetak:

II. Posebni porezi i trošarine

 • Unos označenog plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi i plovidbi
 • Nenamjenska uporaba označenog plinskog ulja za namjenu grijanja
 • Utvrđivanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila
 • Zahtjev za oslobođenje od plaćanja trošarine na duhanske prerađevine
 • Registrirani primatelj i institut direktne isporuke
 • Obračun posebnog poreza na nove motocikle u slučaju uništenja
 • Visina trošarine na plinsko ulje za pogon (eurodizel)
 • Uputa o odobrenjima za poslovanje u trošarinskom sustavu prema Zakonu o trošarinama

1. Opće odredbe
2. Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište
3. Odobrenje za registriranog primatelja
4. Odobrenje za povremeno registriranog primatelja
5. Odobrenje za registriranog pošiljatelja
6. Odobrenje za poreznog zastupnika za prodaju na daljinu
7. Odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda
8. Odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare
9. Odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom
10. Odobrenje za poslovanje s energentima iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvodima iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje
11. Posebnosti postupanja kod izdavanja odobrenja
12. Dostava odobrenja
13. Izmjena i/ili dopuna odobrenja i podataka u seed registru i registru trošarinskih obveznika
14. Prestanak važenja odobrenja
15. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika – ovlaštenje za rad
16. Klasifikacijske oznake i dosjei u aplikativnom sustavu carinske uprave, upravne pristojbe
17. Primjena upute i prijelazne odredbe

 • Mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila
 • Unos čajeva iz Europske unije
 • Unos kave iz Italije 
Hashtags: