Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
123.
Autor/i:
Sažetak:
  • Energetski certifikat zgrade odnosno posebnog dijela zgrade. Zakonom o gradnji propisano je da se energetski certifikat zgrade, tj. njezina posebnog dijela, izdaje za zgradu odnosno njezin posebni dio za koji je potrebno koristiti se energijom za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za zgradu koja ima rok uporabe 2 godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m2 te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.
  • Povjerenik za otpad i njegov zamjenik. Zakonom o održivom gospodarenju i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 23/14., … 132/15.) propisane su obveze i dužnosti povjerenika za otpad i njegova zamjenika te dužnosti osobe odgovorne za gospodarenje otpadom.
  • Prodaja dobara na sajmovima u RH poreznih obveznika iz EU-a s motrišta PDV-a. Porezni obveznici iz EU-a koji planiraju prodavati svoja dobra na sajmovima u RH osobama koje nisu porezni obveznici (građanima), trebaju se za navedenu prodaju registrirati za potrebe PDV-a u RH (dobiti hrvatski PDV identifikacijski broj u RH).
  • Porezni položaj otpisa potraživanja u predstečajnoj nagodbi. Otpis potraživanja iz predstečajne nagodbe za vjerovnika porezno je priznati rashod. Međutim, za ispravak PDV-a (obveze PDV-a) po otpisanom potraživanju, vjerovnik treba pribaviti pisanu potvrdu o ispravku pretporeza od dužnika.
  • Naknada plaće. Radniku, koji je tijekom otkaznoga roka “oslobođen obveze rada”, poslodavac je dužan isplatiti naknadu plaće u visini plaće koju bi ostvario da je radio do isteka otkaznoga roka.
  • Odnos kolektivnog ugovora i zakona. U slučaju sukoba kogentnog (prisilnog) propisa i kolektivnog ugovora čija je stranka Republika Hrvatska, prema stajalištu sudske prakse, prednost ipak treba dati kolektivnom ugovoru.
  • Ovlaštenik poslodavca za provođenje zaštite na radu. Poslodavac bi ugovorom o radu mogao na svojega ovlaštenika prenijeti provedbu zaštite na radu.
  • Trajanje ugovora o radu. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme ne može se (aneksom) transformirati u ugovor na određeno vrijeme.
Hashtags: