Kako pravosuđe može dati doprinos gospodarskom rastu u RH

Časopis: Pravo i porezi - 4.2016
Članak:
Kako pravosuđe može dati doprinos gospodarskom rastu u RH
Stranica:
57.
Autor/i:
Dr. sc. Kristian TURKALJ , dipl. iur.
Sažetak:

Poslovna i investicijska klima uvelike je determinirana pravnom sigurnošću i stanjem u pravosuđu. Europska komisija i Svjetska banka prepoznale su neke od ključnih problema kojima je opterećeno pravosuđe u Hrvatskoj, a koji se negativno odražavaju na gospodarske aktivnosti. Ti se problemi sastoje u neučinkovitosti pravosuđa, dugotrajnosti sudskih postupaka, neujednačenoj i nepredvidljivoj sudskoj praksi, prevelikom broju procedura za pokretanje poslovanja i prijenosa vlasništva, dugotrajnosti stečajnih postupaka i trgovačkih sporova, nedostatnoj zaštiti malih dioničara te prečeste promjene zakonodavnog okvira.
U ovom se članku obrađuju navedeni problemi uz davanje prijedloga za njihovo rješavanje, pri čemu se posebno skreće pozornost na to da bi reforma pravosuđa na vrh prioriteta trebala staviti unaprjeđenje i ubrzavanje trgovačkog sudovanja jer neučinkovitost trgovačkog sudovanja ima najdalekosežnije posljedice na društvo koje se očituju kroz gubitak brojnih radnih mjesta.

1. Europska komisija i Svjetska banka prepoznale su probleme u pravosuđu koji utječu na gospodarski rast u Republici Hrvatskoj
2. Sedam koraka za pokretanje poslovanja
3. Potrebno daljnje unaprjeđenje funkcioniranja zemljišno-knjižne administracije
4. Pomaci su potrebni u načinu rješavanja ovršnih, trgovačkih i radno-pravih predmeta
5. Razuman rok za pravomoćno rješavanje sudskih predmeta je tri godine
6. Trgovačko sudovanje povećava zaostatke
7. Najveći su problemi vezani uz stečajne postupke
8. Neujednačena opterećenost sudaca kao posljedica lošeg planiranja
9. Potrebno jačanje upravljačkih vještina predsjednika sudova
10. Pravosudnu akademiju treba staviti u funkciju unaprjeđenja pravosudnog sustava
11. Potencijale korištenja modernim tehnologijama potrebno je iskoristiti za podizanje učinkovitosti
12. Potrebno je hitno uvesti elektroničko komuniciranje između suda i stranaka u postupku
13. Učestale promjene zakonodavstva negativno utječu na poslovnu klimu
14. Na što bi se u narednom razdoblju trebala usmjeriti reforma pravosuđa

Hashtags:
#Pravo