Žig Europske unije

Časopis: Pravo i porezi - 4.2016
Članak:
Žig Europske unije
Stranica:
63.
Autor/i:
Sanja VUKINA , dipl. iur.
Sažetak:

Dana 23. ožujka 2016. godine stupila je na snagu Uredba EU Parlamenta i Vijeća br. 2015/2424 od 16. prosinca 2015. godine (dalje: Uredba o izmjeni). Osim promjena koje se odnose na naziv Ureda i žigova, Uredba donosi brojne promjene u području postupka ispitivanja, apsolutnih razloga za odbijanje registracije, relativnih razloga za odbijanje registracije, popisa proizvoda i usluga, postupka prigovora, poništaja i žalbe, visine pristojbi i uvođenja nove vrste žiga EU-a.

1. Uvod
2. Promjene unutar sustava CTM žigova
3. Najvažnije promjene koje donosi uredba o izmjeni
4. Promjene u odnosu na visinu pristojbi
5. Prijenos žiga sa zastupnika
6. Promjene u području postupka ispitivanja prijave
7. Promjene u području apsolutnih razloga za odbijanje
8. Promjene u području relativnih razloga
9. Promjene u području postupka podnošenja prigovora i poništaja
10. Promjene u postupku žalbe
11. Dodatna prava nositelja vezana uz žig EU-a
12. Ograničenja učinaka žiga i centar za posredovanje / medijacijski centar
13. Zaključak

Hashtags:
#Pravo