Kontrola koju provodi Porezna uprava pri zaprimanju i obradi godišnjih poreznih prijava (Obrazac DOH i PDV-K) za 2000.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Kontrola koju provodi Porezna uprava pri zaprimanju i obradi godišnjih poreznih prijava (Obrazac DOH i PDV-K) za 2000.
Stranica:
87.
Autor/i:
Vlatka LONČAR, dipl. iur.
Sažetak:
Nadležne ispostave Porezne uprave prate poslovanje poreznih obveznika u tijeku godine, a na kraju godine također kontroliraju godišnja porezna izvješća u kojima se iskazuju ukupne godišnje obveze za porezno razdoblje. Pri zaprimanju godišnjih prijava u pravilu se provodi formalna kontrola o tome jesu li priloženi svi dokumenti i sl., a potom se uspoređuju i analiziraju iskazani podatci · plaćene obveze u tijeku godine u odnosu na iskazane obveze po godišnjem obračunu, kako na DOH obrascu tako i na Obrascu PDV-K.

O čemu pritom treba voditi računa, piše naša suradnica. Ističemo da smo o sastavljanju godišnje prijave poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost pisali u časopisu br. 2/01.

Hashtags: