Porezni položaj obrtničkih djelatnosti prema novim poreznim zakonima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Porezni položaj obrtničkih djelatnosti prema novim poreznim zakonima
Stranica:
94.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Pod obrtničkim djelatnostima u poreznom smislu smatraju se samostalne djelatnosti fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak i plaćaju predujmove poreza na dohodak po rješenju Porezne uprave, a dohodak utvrđuju na temelju evidentiranih poslovnih događaja u poslovnim knjigama. To su obrtnici koji obavljaju djelatnost temeljem obrtnice, samostalna zanimanja koji obavljaju djelatnost temeljem dopuštenja nadležnog ministarstva, poljoprivrednici i osobe koje ostvaruju dohodak od imovine ako su obveznici poreza na dodanu vrijednost. Međutim, i svi drugi obveznici poreza na dohodak, osim dohotka od nesamostalnog rada i dohotka od kapitala, mogu na vlastiti zahtjev plaćati porez kao obrtnici odnosno u poreznom smislu izjednačiti se s obrtničkim djelatnostima, a osim toga mogu na vlastiti zahtjev plaćati porez na dobitak te pri tome primjenjivati odredbe Zakona o porezu na dobit.

Tako različite mogućnosti plaćanja poreza dovode porezne obveznike na razmišljanje o pronalaženju najboljeg načina plaćanja poreza. Možda će u tome pomoći ovaj članak.

Hashtags: