Sustav cijena i kontrola cijena u Republici Hrvatskoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Sustav cijena i kontrola cijena u Republici Hrvatskoj
Stranica:
101.
Autor/i:
Zvonimir TRAMPUS
Sažetak:
Zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena (Nar. nov., br. 73/97. · u nastavku: Zakon) koji je stupio na snagu 22. srpnja 1997. uređuje se jedinstveni sustav kontrole cijena u Republici Hrvatskoj, koji je do tada bio uređen s pomoću dvaju zakona što su bili preuzeti iz ranijeg (bivšeg) zakonodavstva o materiji nadzora cijena.

Vlada RH donijela je temeljem ovlasti iz čl. 6. Zakona Uredbu o izravnim mjerama kontrole cijene (Nar. nov., br. 2/01.) i Uredbu o određivanju najviše razine cijena naftnih derivata (Nar. nov., br. 2/01.), kojima prestaju vrijediti određeni prijašnji propisi o mjerama kontrole cijena.

U ovom članku razmatramo osnove sustava cijena i kontrole cijene u Hrvatskoj, s osvrtom na najnovije provedbene propise koji uređuju navedenu materiju danas.

Hashtags: