Privremeni uvoz robe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Privremeni uvoz robe
Stranica:
112.
Autor/i:
Oskar CUKROV, dipl. oec.
Sažetak:
Privremeni uvoz znači carinski postupak prema kojemu se neke proizvode uključujući i prijevozna sredstva (osim osobnih automobila prema Aneksu E), može unijeti u carinsko područje, uz uvjetno oslobođenje od plaćanja uvoznih carina i poreza bez primjene zabrana ili ograničenja uvoza gospodarske naravi. Uvjetno oslobođenje očituje se u tome što takvu robu i prijevozna sredstva treba uvesti s točno određenom svrhom u nakani, bez zadrške, ponovnoga izvoza u određenome roku u kojem ta roba mora ostati u istome stanju i bez promjena, osim uobičajene amortizacije zbog trošenja pri uporabi.

Privremeni uvoz u carinskoj praksi Republike Hrvatske propisan je u međunarodnim ugovorima i nacionalnim carinskim propisima.

Konvencija o privremenome uvozu čije se odredbe primjenjuju ima značenje međunarodnoga multilateralnog ugovora. Sastavljena je u Istanbulu 26. lipnja 1990. pa se naziva još i Istanbulska konvencija. U Hrvatskoj se primjenjuje od 1. lipnja 1999., a objavljena je u Narodnim novinama · Međunarodni ugovori, br. 16/98.

Konvencija se sastoji od općih odredaba, Aneksa A koji obrazlaže dokumente privremenoga uvoza, Aneksa B 1. do B 9. te Aneksa C , Aneksa D i Aneksa E. Svaki aneks navodi robu koja je predmet privremenoga uvoza.

Hashtags: