Statistički izvještaj o isplatama plaća i naknada materijalnih prava zaposlenika (obrasci SPL i TMP)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Statistički izvještaj o isplatama plaća i naknada materijalnih prava zaposlenika (obrasci SPL i TMP)
Stranica:
143.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Donesena je nova Uputa za provođenje dijela programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se odnosi na plaće i materijalna prava zaposlenika za razdoblje 2001. do 2002. godine (Nar. nov., br. 6/2000.).
Hashtags: