Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
84.
Autor/i:
Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

- PDV identifikacijski broj

- Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima

- Obračun PDV-a na uslugu transporta plina

- Registriranje za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj

- Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza putnika na području Republike Hrvatske

- Kirurški konac – primjena ispravne stope PDV-a

- Oporezivanje prodaje grickalica i napitaka u autobusima

- Uvoz odnosno provoz robe

- Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit u Twinning projektu Gruzija

II. Porez na promet nekretnina

- Obračun poreza na promet nekretnina

III. Porez na dohodak

- Pravo na isplatu dnevnica

IV. Drugi porezi, pristojbe i davanja

- Dostava podataka o poreznim obvezama za potrebe provođenja ostavinskog postupka

- Molba za dostavom porezne prijave s pripadajućom dokumentacijom 

Hashtags: