Tumačenja i stajališta - Ministarstvo poljoprivrede

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo poljoprivrede
Stranica:
108.
Autor/i:
Sažetak:

- Upisivanje državnog poljoprivrednog zemljišta u ARKOD temeljem ugovora o zakupu

- Raskid ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Hashtags: