Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
132.
Autor/i:
Sažetak:
  • Povjerenik radnika za zaštitu na radu. Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu izabran da zastupa interese radnika u području zaštite na radu.
  • Razdoblje provjere ponašanja potrošača. U cilju smanjenja velikog broja prezaduženih građana, mnogobrojnih dugotrajnih i skupih ovršnih postupaka te što bržeg i učinkovitijeg namirenja tražbina vjerovnika, donesen je Zakon o stečaju potrošača kojim je uređen institut stečaja fizičke osobe (potrošača).
  • Dopunski rad kod drugog poslodavca. Radnik koji je zaposlen u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca može sklopiti ugovor o radu kod drugog poslodavca (dopunski rad kod drugog poslodavca) u najduljem trajanju do 8 sati tjedno i do ukupno 180 sati godišnje.
  • Minimalno trajanje godišnjeg odmora kod nepunoga radnog vremena. Neovisno o tome radi li radnik puno ili nepuno radno vrijeme, ima pravo na najmanje 4 tjedna godišnjeg odmora, odnosno 5 tjedana (maloljetni radnik, radnik i radnik koji radi na poslovima na kojima uz primjenu mjere zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja jer pravo na godišnji odmor ostvaruje radnik u radnom odnosu neovisno o duljini radnog vremena.
  • Troškovi obrazovanja i osposobljavanja za rad. Poslodavac ima obvezu u skladu s mogućnostima i potrebama rada omogućiti radniku školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, dok u pravilu nema obvezu snositi te troškove.
  • Nastup zastare zateznih kamata. Zastara nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kojem je vjerovnik mogao zahtijevati ispunjenje obveze, a počinje teći prvog dana nakon dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze.
  • Određivanje plaće. Nedopušteno je ugovorom o radu odrediti da poslodavac odlučuje o plaći, s čime se može izjednačiti situacija kada se ugovorom o radu uputi na primjenu pravilnika o radu (glede plaće) ako se to shvati i tako postupa da se promjenom pravilnika o radu plaću smanjiv.
  • Prenošenje ugovora o radu i primjena kolektivnog ugovora. Kod prenošenja ugovora o radu na novoga poslodavca, na radnike čiji se ugovori prenose primjenjuje se kolektivni ugovor kod dotadašnjeg poslodavca do sklapanja novoga kolektivnog ugovora, ali najdulje godinu dana, sve pod uvjetom da je taj kolektivni ugovor povoljniji za radnike čiji se ugovor o radu prenosi od kolektivnog ugovora koji se primjenjuje kod novoga poslodavca. Ako je kolektivni ugovor kod novoga poslodavca povoljniji za te radnike, primjenjivat će se i na njih taj kolektivni ugovor, a ne kolektivni ugovor koji se na te radnike primjenjivao prije promjene poslodavca.
  • Račun kao vjerodostojna isprava. Samo račun koji izdaje vjerovnik (ovrhovoditelj) za isporučenu robu, izvršenu uslugu i sl. u okviru svoje registrirane djelatnosti vjerodostojna je isprava za određivanje i provedbu ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
  • Sudski raskid ugovora o radu. Sud bi teško mogao donijeti odluku o raskidu ugovora o radu na zahtjev poslodavca, ako radnik dokaže da ima interes vratiti se na rad kod poslodavca.
Hashtags: