Zaštitna kamata na razlike po godišnjoj prijavi (PD) za 2000.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Zaštitna kamata na razlike po godišnjoj prijavi (PD) za 2000.
Stranica:
165.
Autor/i:
Sažetak:
    Zaštitna kamata na razlike po godišnjoj prijavi (PD) za 2000.
  • Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
  • Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
  • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u ožujku 2001.
  • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2001
  • Konformni koeficijenti zateznih kamata za ožujak 2001.
  • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u veljači 2001.)
  • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u veljači 2001.)
  • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. II. 2001. do 28. II. 2001.
Hashtags: