Privatizacija trgovačkih društava - postupak, sudionici i ključna pitanja (Izvješće sa savjetovanja održanog u Zagrebu 14. veljače 2001.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2001
Članak:
Privatizacija trgovačkih društava - postupak, sudionici i ključna pitanja (Izvješće sa savjetovanja održanog u Zagrebu 14. veljače 2001.)
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Ante RONČEVIĆ
Sažetak:
U organizaciji Hrvatskog fonda za privatizaciju u suradnji s Fortis savjetovanje d.o.o., Odvjetničko društvo Žurić i partneri i Arthur Anderson d.o.o., održano je jednodnevno savjetovanje o temi "Privatizacija trgovačkih društava - postupak, sudionici i ključna pitanja". Organizator savjetovanja nastojao je omogućiti sudionicima da steknu što cjelovitije i jasnije slike o postupku privatizacije, mogućim varijacijama toga postupka, sudionicima u postupku privatizacije i njihovim ulogama, te o nekim posebnim aktivnostima koje iziskuju intenzivan angažman društva koje se privatizira.
Hashtags: