Konsolidacija financijskih izvješća za 2000.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Konsolidacija financijskih izvješća za 2000.
Stranica:
30.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan ŽIC
Sažetak:
Konsolidirana financijska izvješća pružaju informacije, u prvom redu upravi, potrebne za upravljanje grupom poduzeća, vlasnicima za kontrolu rada uprave, ali i potencijalnim ulagačima, poreznim vlastima i drugim korisnicima tih izvješća za njihove raznovrsne potrebe. Sastavljaju se prema odredbama Međunarodnih računovodstvenih standarda, kako bi informacije bile razumljive svim korisnicima na jednaki način. Konsolidirana financijska izvješća ne izvješćuju o međusobnim transakcijama između pojedinih trgovačkih društava članova grupe ili povezanih društava, već samo o odnosima grupe i okruženja, a sastavlja ih trgovačko društvo koje je matica u odnosu na povezana društva tako da ta izvješća budu prezentirana kao izvješća grupe odnosno ekonomske cjeline. O tehnici sastavljanja konsolidiranih izvješća pišemo u nastavku članka.
Hashtags: