Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 10.2016
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
62.
Autor/i:
Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Izgradnja samoposlužne autopraonice
 • Usluge najma i zakupa - virtualni ured
 • Oporezivanje prema naplaćenim naknadama
 • Porezni tretman isporuke goriva u vezi s međunarodnim prijevozom – putem posrednika
 • Porez na dodanu vrijednost na isporuke unutar Europske unije – dobra ostaju u RH
 • Neprofitna udruga i odbitak pretporeza
 • Porezni tretman izgubljene koristi – nije isporuka
 • Prodaja knjige (stručna literatura), organizacija seminara

III. Porez na dohodak

 • Elektroničko odobravanje putnih naloga
 • Naknade štete temeljem sudskog raskida ugovora o radu
 • Tumačenje čl. 7. i čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak – isplata putnih troškova vanjskom suradniku iz fondova EU
 • Porezni tretman novčane potpore za samozapošljavanje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti obrta
 • Porezni tretman isplate naknade štete bivšem raniku po sudskoj nagodbi
 • Isplata zatezne kamate radnicima i ostalim fizičkim osobama temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi
 • Porezni tretman otpremnina kod promjene poslodavca
 • Dohodak od imovine i imovinskih prava po osnovi otuđenja nekretnina
 • Oporezivanje izaslanih radnika
 • Porezni tretman darovanja za zdravstvene potrebe koje poslodavac isplaćuje svojim radnicima
 • Obračun plaće na temelju netočnih podataka
 • Porezni tretman dohotka ostvarenog u inozemstvu
 • Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu

V. Drugi porezi, pristojbe i davanja

 • Predstečajna nagodba kao razlog isključenja od mogućnosti
 • Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 
Hashtags: