Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 10.2016
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
  • Obavljanje poslova zaštite na radu. Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provedbu zaštite na radu u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima.
  • Posebni oblici prodaje. Posebni oblici prodaje uređeni su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 110/15.).
  • Prokurist kao punomoćnik prodavatelja nekretnine. Prokurist nije ovlašten bez posebne ovlasti društva prodati nekretnine društva. Ograničenja ovlasti i nedopuštene radnje prokurista određene su zakonom.
  • Noćni rad – ograničenje. Broj dana koje radnik mjesečno može raditi u noćnoj smjeni zakonom nije ograničen. Stoga radnik takav rad smije obavljati neograničeno, odnosno neograničeno raditi u noćnoj smjeni.
  • Dospijeće i zastara. Dospijeće se može odrediti pravnim poslom, zastara samo zakonom.
  • Odlučivanje o promjeni mjesta rada. Da bi poslodavac mogao odlučiti o promjeni mjesta rada radnika, obvezan je poštovati uglavke ugovora o radu kojima se uređuje to pitanje.
  • Radnički savjet – radničko vijeće. Radnički savjet bio je tijelo upravljanja u “organizacijama udruženog rada” u sustavu “samoupravnoga socijalizma” kao nositeljima cjelokupne društvene reprodukcije, dok je radničko vijeće neobvezatno tijelo putem kojega radnici zaposleni kod poslodavaca koji zapošljavaju najmanje dvadeset radnika, imaju pravo (ne i obvezu) sudjelovati u odlučivanju s poslodavcem.
Hashtags: