Uvjeti korištenja interne temeljnice za knjiženje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Uvjeti korištenja interne temeljnice za knjiženje
Stranica:
40.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Sažetak:
Neovisno o tome koju tehniku koristimo za unos podataka u glavnu knjigu, podloge unosa moraju biti uredne i vjerodostojne knjigovodstvene isprave. Poznato je da one nastaju u trgovačkom društvu (interno) i kod poslovnih partnera (eksterno). Interno nastale isprave u pravilu se sastavljaju u onim ustrojstvenim jedinicama društva gdje se obavljaju poslovne transakcije i različiti drugi poslovni procesi. Iznimka su temeljnice za knjiženje koje su sastavljene u jedinici računovodstva. Ta vrsta internih isprava je specifična i samo u određenim uvjetima postaje valjana podloga unosa podataka u glavnu knjigu. Podrobnije o temeljnici za knjiženje u nastavku članka.
Hashtags: