Računovodstvo troškova računalnog softvera

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Računovodstvo troškova računalnog softvera
Stranica:
44.
Autor/i:
Mr. sc. Eduard BARIČEVIĆ
Sažetak:
Računovođe se često suočavaju s dvojbom treba li troškove internog razvoja računalnog softvera priznati kao imovinu (kapitalizirati), ili ih smatrati rashodima tekućeg razdoblja. Budući da MRS 9 (Troškovi istraživanja i razvoja) i MRS 38 (Nematerijalna imovina) podrobno ne propisuju računovodstveni postupak s ovim troškovima, tumačenja koja nalazimo u SFAS-u 86 možemo smatrati vrijednim prilogom u rješavanju spomenutih nedoumica.
Hashtags: