Revizija novca i kratkoročnih vrijednosnih papira

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Revizija novca i kratkoročnih vrijednosnih papira
Stranica:
57.
Autor/i:
Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Sažetak:
Revizija novca usmjerena je na utvrđivanje realnosti i objektivnosti stanja i prometa žiro-računa, kunske i devizne blagajne, deviznog računa te otvorenih akreditiva u domaćoj i stranoj valuti, dok je revizija kratkoročnih vrijednosnih papira usmjerena na utvrđivanje realnosti i objektivnosti stanja i prometa primljenih čekova, primljenih mjenica, tuđih dionica nabavljenih radi preprodaje, obveznica, zadužnica te ostalih vrijednosnih papira.

Na temelju osmogodišnjeg iskustva u obavljanju revizije financijskih izvještaja u Hrvatskoj može se tvrditi da elementi financijskih izvještaja, novac i kratkoročni vrijednosni papiri, ne predstavljaju područje rizika, što znači da postoji manja vjerojatnost da su ti elementi financijskih izvještaja značajno netočno iskazani zbog pogreške ili prijevare. Više o tome u nastavku članka.

Hashtags: