RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U prvome dijelu ovoga članka obrađena je problematika i pojam sukoba interesa te uzroci sukoba interesa u području tržišta kapitala.
      U ovome dijelu članka autorica, na zanimljiv i transparentan način, razmatra osobito pitanja vezana uz vrste sukoba interesa na tržištu kapitala i ciljeve njegove regulacije te probleme njegova sankcioniranja.

4. Vrste sukoba interesa na tržištu kapitala
5. Ciljevi regulacije sukoba interesa
6. Problem sankcioniranja sukoba interesa
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)