Sukob interesa na tržištu kapitala (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 11.2016
Članak:
Sukob interesa na tržištu kapitala (II.)
Stranica:
34.
Autor/i:
Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Sažetak:

      U prvome dijelu ovoga članka obrađena je problematika i pojam sukoba interesa te uzroci sukoba interesa u području tržišta kapitala.
      U ovome dijelu članka autorica, na zanimljiv i transparentan način, razmatra osobito pitanja vezana uz vrste sukoba interesa na tržištu kapitala i ciljeve njegove regulacije te probleme njegova sankcioniranja.

4. Vrste sukoba interesa na tržištu kapitala
5. Ciljevi regulacije sukoba interesa
6. Problem sankcioniranja sukoba interesa
7. Zaključak

Hashtags:
#Pravo