Revizija poslovanja proračunskih korisnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Revizija poslovanja proračunskih korisnika
Stranica:
61.
Autor/i:
Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zadaća državnih revizora je obavljanje revizije poslovanja, što znači ispitivanje obavlja li revidirani subjekt svoju djelatnost u skladu sa zakonskim propisima, te troši li proračunska sredstva, odnosno sredstva poreznih obveznika gospodarski. Znači da zadaća Državnog ureda za reviziju nije otkrivanje pojedinačnih nezakonitosti manje vrijednosti, posebno ne u računovodstvenom poslovanju, nego donošenje ocjene o tome troše li se proračunska sredstva učinkovito, svrhovito i ekonomično. Državni ured za reviziju nastoji ukazati na osnovne probleme poslovanja, te iznijeti prijedloge i mjere za poboljšanje rada.

Iako su dosadašnjim radom državnih revizora otklonjene mnoge ustanovljene nepravilnosti i nezakonitosti, još uvijek se neke uočavaju. Zbog toga se nastoji ovim člankom upoznati proračunske korisnike s nepravilnostima koje se ponavljaju, kako bi se mogle poduzeti mjere za njihovo pravodobno otklanjanje.

Hashtags: