Mijenja se Zakon o poreznom savjetništvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Mijenja se Zakon o poreznom savjetništvu
Stranica:
47.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: