Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2016.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2016.
Stranica:
83.
Autor/i:
Sažetak:

      Tijekom poslovne godine nastale poslovne događaje knjižimo na knjigovodstvene račune prema prirodi vrste troškova i prihoda, imovinu i obveze prema vremenskom kriteriju, a promjene na kapitalu prema vlasničkom kriteriju. Pogreške u knjiženju uvijek su moguće s obzirom na nepotpune informacije koje proizlaze iz knjigovodstvenih isprava ili pak pogrešnih prosudbi o poslovnom događaju. Neke pak poslovne događaje treba knjigovodstveno obraditi i dovršiti, odnosno odrediti njihov bilančni sadržaj i poziciju. Stoga je dobro provjeriti jesu li obavljena sva knjiženja u skladu s propisima odnosno jesu li obavljene sve procjene i priznavanja imovine i obveza u skladu s odgovarajućim računovodstvenim standardima i poreznim propisima. U poglavljima koja slijede sustavno su navedena bitna pravila za evidentiranje i oporezivanje najčešćih poslovnih događaja i transakcija kao podsjetnik računovođama pri provjeravanju stanja na računima glavne knjige i analitičkih evidencija.

Hashtags:
#Računovodstvo