Porez na dobitak po odbitku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Porez na dobitak po odbitku
Stranica:
141.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Bez obzira na to što neke neprofitne organizacije nisu obveznici poreza na dobitak odnosno ne moraju ga plaćati, one moraju plaćati porez na dobitak po odbitku u istim okolnostima u kojima to moraju raditi i obveznici poreza na dobitak. U toj okolnosti taj porez ne utječe na visinu rashoda već samo smanjuje novčanu doznaku poslovnom partneru. Jednako tako, neprofitne organizacije ne mogu u cijelosti naplatiti vrijednost pružene usluge zbog istovrsnih poreznih pravila u inozemstvu. Tada ta nenaplaćena svota ima obilježje rashoda (ako neprofitna osoba nije obveznik tuzemnog poreza na dobitak) ili unaprijed plaćene obveze poreza na dobitak (ako neprofitna osoba je obveznik tuzemnog poreza na dobitak).

1. Primljena usluga na koju se obračunava i plaća porez na dobitak po odbitku
2. Naplaćena usluga koja je opterećena istovrsnim porezom na dobitak

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo