Izračun zaštitne kamatne stope za 2000. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Izračun zaštitne kamatne stope za 2000. godinu
Stranica:
96.
Autor/i:
Željko FABER, dipl. oec. i ovl. rev.
Prof. dr. sc. Boško ŠEGO
Sažetak:
U članku se objašnjava dvojba koja je nastala u tumačenju i primjeni zaštitne kamate za 2000. koja je proizašla iz objave Porezne uprave - Središnjeg ureda. Problem je nastao u tome je li Zakon o porezu na dobitka propisao prosječni porast cijena, ili samo porast cijena u industriji, odnosno u odstupanju od dosadašnje prakse u proteklih 6 godina.

Što je u ekonomskom i pravnom smislu ispravno, objašnjavaju u članku stručnjaci za poreze i financijsku matematiku.

Hashtags: