Zaštitna kamata za područja posebne državne skrbi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Zaštitna kamata za područja posebne državne skrbi
Stranica:
102.
Autor/i:
V. B.
Sažetak:
    Uvod
  • Značenje i primjena zaštitne kamate
  • Izvanredno porezno oslobođenje za grad Vukovar
Hashtags: