Poslovanje obrtnika - prijevoznika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Poslovanje obrtnika - prijevoznika
Stranica:
103.
Autor/i:
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Neovisno o tome radi li se o prijevozu dobara ili putničkom prijevozu, usluge prijevoza u sustavu PDV-a imaju poseban porezni položaj. Međutim, ako već na samom početku definiramo da se prijevozne usluge u pravilu oporezuju prema mjestu - relaciji gdje se prijevoz obavlja, utvrdili smo temeljni kriterij koji se uz neke iznimke (npr. prijevoz pri izvozu dobara) može primijeniti u određivanju poreznog položaja kod većine prijevoznih usluga.

O posebnostima kako kod tuzemnog, tako i međunarodnog robnog i putničkog prijevoza, evidentiranju u poslovnim knjigama obrtnika - prijevoznika kao i obvezama koje proizlaze iz prometnih propisa, piše autorica u nastavku.

Hashtags: